Hình ẢnhTiêu ĐềThông TinDung LượngTải Về
Bàn phím cơ ZADEZ GT-03K (phiên bản RGB) Hổ trợ ZADEZ GT-03K (phiên bản RGB) 5.07 MB Download
Bàn phím Gaming ZADEZ G-852K Phần mềm điều khiển dành cho Bàn phím Gaming ZADEZ G-852K, tương thích với Windows 7/8/10 2.85 MB Download
Chuột Gaming ZADEZ G-152M Phần mềm điều khiển dành cho Chuột Gaming ZADEZ G-152M, tương thích với Windows 7/8/10 1.60 MB Download
Chuột Gaming ZADEZ GT-613M Phần mềm điều khiển dành cho Chuột Gaming ZADEZ GT-613M, tương thích với Windows 7/8/10 2.46 MB Download
Bàn phím cơ ZADEZ GT-03K (phiên bản LED) Phần mềm điều khiển dành cho Bàn phím cơ ZADEZ GT-03K (bản LED), tương thích với Windows 7/8/10 4.15 MB Download
Thiết bị phát sóng WIFI từ mạng 3G ZADEZ R653 Phần mềm điều khiển dành cho thiết bị ZADEZ R653, tương thích với Windows 7/8/10 2.55 MB Download
Chuột Gaming Zadez G-151M Phần mềm điều khiển dành cho Chuột Gaming ZADEZ G-151M, tương thích với Windows 7/8/10 8.55 MB Download
Chuột Gaming Zadez G-153M Phần mềm điều khiển dành cho Chuột Gaming ZADEZ G-153M, tương thích với Windows 7/8/10 2.20 MB Download
Chuột Gaming Zadez G-156M Phần mềm điều khiển dành cho Chuột Gaming ZADEZ G-156M, tương thích với Windows 7/8/10 5.96 MB Download
Chuột Gaming Zadez GT-615M Phần mềm điều khiển dành cho Chuột Gaming ZADEZ GT-615M, tương thích với Windows 7/8/10 4.19 MB Download
Chuột Gaming Zadez GT-615PM Phần mềm điều khiển dành cho Chuột Gaming ZADEZ GT-615PM, tương thích với Windows 7/8/10 2.39 MB Download
Chuột Gaming Zadez GT-616M Phần mềm điều khiển dành cho Chuột Gaming ZADEZ GT-616M, tương thích với Windows 7/8/10 2.48 MB Download
Bàn phím cơ ZADEZ GT-03K (phiên bản RGB) 2020 Phần mềm điều khiển dành cho Bàn phím cơ ZADEZ GT-03K (bản RGB) 2020, tương thích với Windows 7/8/10 4.88 MB Download
Tai nghe Gaming ZADEZ GT-326P Phần mềm điều khiển dành  cho tai nghe gaming ZADEZ GT-326P thích hợp với Window7, 8, 10 và Mac Os 50.42 MB Download
Kiểm tra bảo hành
Copyright 2008 Zadez Technology Corporation. All Rights Reserved.