Tuyên Bố Sở Hữu

     Công ty TNHH ZADEZ Việt Nam (sau đây gọi là "ZADEZ Việt Nam"), thành viên tập đoàn ZADEZ (HongKong), cám ơn bạn đã ghé thăm website ZADEZ.VN và đã quan tâm đến công ty cùng các sản phẩm mang thương hiệu ZADEZZADEZ Việt Nam tạo nên các thông báo này để công khai về việc thu thập và cung cấp thông tin của ZADEZ Việt Nam. Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng các trang web của ZADEZ Việt Nam ở địa chỉ www.zadez.vn (sau đây gọi là "trang web"), có nghĩa là bạn với tư cách là người dùng đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều kiện và điều khoản của Thông báo này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều kiện và điều khoản nào trong tuyên bố này, bạn nên ngừng truy cập và sử dụng trang web.

     I. TUYÊN BỐ SỞ HỮU

     Tất cả nội dung, văn bản, hình ảnh, đồ họa, các dữ liệu về âm thanh, video, và các nội dung khác được cung cấp có trên trang web này (ngoại trừ một số bài viết được ghi nguồn trích dẫn cụ thể) là tài sản trí tuệ của ZADEZ Việt Nam và tập đoàn ZADEZ (HongKong), Vì vậy, đây là tài sản sở hữu trí tuệ của ZADEZ Việt Nam và tập đoàn ZADEZ (HongKong)

     Tên ZADEZ và biểu tượng logo ZADEZ là nhãn hiệu đã được đăng ký của tập đoàn ZADEZ (HongKong) và ZADEZ Việt Nam là đơn vị đã được cấp phép và ủy quyền sử dụng.

     Việc sao chép, tái sản xuất và/hoặc phỏng theo bất kỳ thông tin nào nói trên mà không có sự cho phép bằng văn bản của ZADEZ Việt Nam và tập đoàn ZADEZ (HongKong) là hoàn toàn sai trái và bị nghiêm cấm.

     Việc truy cập vào trang web này không phải và không có nghĩa là bạn được cấp phép và trao quyền sở hữu cho các tài sản trí tuệ của ZADEZ Việt Nam và tập đoàn ZADEZ (HongKong).

     II. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

     ZADEZ Việt Nam sẽ nỗ lực trong khả năng cho phép để cập nhật các nội dung trên trang web của trang web của ZADEZ Việt Nam ở địa chỉ www.zadez.vn để cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về các sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn ZADEZ (HongKong)ZADEZ Việt Nam  sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không cập nhật nội dung nào cho trang web.

     Mặc dù ZADEZ Việt Nam sẽ nỗ lực trong khả năng cho phép để trang web hoạt động và vận hành hiệu quả, nhưng ZADEZ Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào nếu trang web tạm thời không thể truy cập được do những vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của ZADEZ Việt Nam.

     Trang web có thể chứa các liên kết dẫn tới trang web của bên thứ ba. Việc truy cập vào trang web của bên thứ ba qua các liên kết này và các rủi ro gặp phải là hoàn toàn phụ thuộc quyết định của bạn. ZADEZ Việt Nam không thể kiểm soát được tính chất, nội dung và việc hoạt động của các trang web bên thứ ba, và việc đặt các liên kết này không có nghĩa là ZADEZ Việt Nam khuyến khích hay đồng ý với các nội dung của liên kết. ZADEZ Việt Nam không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về hiệu năng, chất lượng, độ chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy và/hoặc bất kỳ khía cạnh nào của sản phẩm và/hoặc dịch vụ trên các trang web này. ZADEZ Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho các chính sách pháp lý và/hoặc bảo mật và/hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của các trang web này.

     ZADEZ Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, về sự toàn diện, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp và/hoặc tính khả dụng của các nội dung của trang web. ZADEZ Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù là công khai và/hoặc ngầm định, về tính thương mại của sản phẩm hoặc tính phù hợp về công dụng của sản phẩm của các sản phẩm và dịch vụ của ZADEZ Việt Nam. Bất kỳ sự tín nhiệm nào của Khách hàng đặt vào những thông tin trên trang web này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cá nhân Khách hàng.

     ZADEZ Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiệt hại và/hoặc tổn thất nào, bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại và/hoặc tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, những tổn thất mang tính trừng phạt, những thiệt hại phát sinh khác liên quan tới việc sử dụng trang web.
Kiểm tra bảo hành
Copyright 2008 Zadez Technology Corporation. All Rights Reserved.