Quy Định Sử Dụng Ứng Dụng zPartner

     Cám ơn bạn đã ghé thăm website WWW.ZADEZ.VN . Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ do ZADEZ cung cấp. Vui lòng xem kỹ và tuân thủ các nội dung của Điều khoản Sử dụng này. Điều khoản sử dụng ứng dụng zPartner này là một phần không thể tách rời của quy định sử dụng website ZADEZ.VN (vui lòng tham khảo chi tiết nội dung quy định tại đây)

     Bằng việc ghé thăm website ZADEZ.VN và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của Công ty TNHH ZADEZ Việt Nam (sau đây gọi tắt là  "ZADEZ"). Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng này, xin hãy ngừng truy cập và sử dụng website ZADEZ.VN

     ZADEZ thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của ZADEZ tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các Sản phẩm/ dịch vụ hoặc thông tin do ZADEZ nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Sản phẩm/ Dịch vụ của Bạn.

     IQUY ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG zPARTNER

     1) Quy Định Sử Dụng Ứng Dụng zPartner

     Ứng dụng zPartner được cung cấp miễn phí cho người dùng trên App Store (các thiết bị iOS) và Google Play (các thiết bị Android). Ngoại trừ chức năng tra cứu bảo hành dành cho tất cả người sử dụng cuối (khách hàng End-User, không yêu cầu đăng nhập) thì các đối tác bán hàng của ZADEZ (yêu cầu có tài khoản đăng nhập vào ứng dụng zPartner  và sử dụng các dịch vụ khác từ ứng dụng zPartner) phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây :

     Tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt là luật An Ninh Mạng

     Ứng dụng zPartner cần được cấp quyền sử dụng camera để tiến hành quét Serial Number/ QR Code. Hình ảnh thu được qua ứng dụng zPartner sẽ không được lưu trữ mà chỉ phân tích chuỗi mã số Serial Number và phục vụ cho việc tra cứu thông tin sản phẩm.

     Tuân thủ quy định của ZADEZ về việc kích hoạt bảo hành điện tử sau khi bán hàng. Tuyệt đối không được cung cấp thông tin sai lệch/ thông tin không chính xác về khách hàng và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm ZADEZ.

     Việc cung cấp thông tin cá nhân (tên khách hàng, email, số điện thoại) để kích hoạt bảo hành bảo hành sản phẩm là quyết định tự nguyện của khách hàng. Khách hàng có thể tự đăng ký bảo hành trực tiếp tại website PSI.ZADEZ.VN mà không bắt buộc thực hiện qua ứng dụng zPartner. Đối với việc đăng ký thông tin bảo hành qua zPartner, khách hàng cần phải cung cấp số điện thoại để hệ thống gửi tin nhắn SMS thông báo kết quả và thời gian bảo hành chính xác theo từng Serial Number.

     Tuân thủ quy định của ZADEZ về việc bảo mật thông tin khách hàng (xem chi tiết Chính Sách Bảo Mật Thông Tin). Đối tác bán hàng không được lưu trữ thông tin khách hàng đã cung cấp khi kích hoạt bảo hành và sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác nằm ngoài chương trình Chăm sóc khách hàng do ZADEZ triển khai. Các hành vi lưu trữ thông tin khách hàng để quảng cáo/ làm phiền/ mua bán dữ liệu cá nhân v.v. của đối tác bán hàng đều phải chịu sự chế tài của quy định pháp luật hiện hành. 

     Tuyệt đối không tiến hành xâm nhập hệ thống máy chủ, tác động cơ sở dữ liệu, dò tìm lỗi bảo mật để tấn công vào hệ thống, thay đổi mức tiền thưởng bán hàng, thay đổi thời gian bảo hành cho sản phẩm. Tất cả hoạt động can thiệp vào hệ thống quản trị ứng dụng zPartner mà không được sự đồng ý bằng văn bản của ZADEZ đều là hành vi trái phép, sẽ chịu sự chế tài của cơ quan chức năng theo luật định.

     Các tranh chấp xảy ra (nếu có) do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.

     Đối tác bán hàng vi phạm quy định  này sẽ bồi thường cho ZADEZ và/hoặc tại mọi thời điểm đảm bảo rằng ZADEZ sẽ được bồi thường về tất cả các hành động, khiếu nại, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), trách nhiệm, thiệt hại và tổn thất phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn do các khiếu nại từ bên thứ ba, khiếu nại do vi phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ, sự truy cập không được phép hoặc bất hợp pháp tới các máy tính, và các tổn thất về tài chính khác mà ZADEZ có thể phải chịu do sự truy cập và/hoặc sử dụng ứng dụng zPartner của bạn.

     ZADEZ có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt việc truy cập và/hoặc việc sử dụng ứng dụng zPartner của đối tác bán hàng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do nào mà ZADEZ xác định là hợp lý.     

     IIGIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

     Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho ZADEZ 

     Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho ZADEZ, các công ty liên kết của ZADEZ, mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của ZADEZ không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. ZADEZ giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

     IIIBẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA ZADEZ

     Các sản phẩm, các phần mềm/ứng dụng cần thiết, nguyên liệu cấu thành của sản phẩm, bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Dịch vụ và sản phẩm của ZADEZ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do ZADEZ sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho ZADEZ. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của ZADEZ vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của ZADEZ , hoặc việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của ZADEZ.

     ZADEZ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các Dịch vụ cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. ZADEZ có quyền chấm dứt đường truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do ZADEZ cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

     IVCÁC LIÊN KẾT

     Website ZADEZ.VN có thể chứa liên kết tới các trang web khác không được vận hành và/hoặc kiểm soát bởi ZADEZZADEZ  không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho các thiệt hại và/hoặc tổn thất phát sinh do việc truy cập và/hoặc sử dụng trang trang web này.

     Người dùng được hiểu là sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng các liên kết để truy cập các trang web này.

     ZADEZ, dù trong bất kỳ tình huống nào, không liên quan hay liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, biểu tượng logo, phù hiệu và/hoặc các thiết bị khác sử dụng hoặc xuất hiện trên các trang web mà trang web có liên kết tới.

     VNGÔN NGỮ & LUẬT ĐIỀU CHỈNH

     Quy định sử dụng website, sử dụng ứng dụng zPartner chính sách bảo mật, tuyên bố sở hữu và các nội dung khác trên website ZADEZ.VN được soạn thảo bằng tiếng Việt. Điều khoản, điều kiện sử dụng và nội dung website ZADEZ.VN và ứng dụng zPartner có thể được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Việt và khi có bất kỳ xung đột nào, phiên bản tiếng Việt sẽ được áp dụng trong mọi trường hợp.

     Các điều khoản và điều kiện sử dụng nói trên được điều chỉnh theo luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Kiểm tra bảo hành
Copyright 2008 Zadez Technology Corporation. All Rights Reserved.