Giới thiệu về hệ thống PSI

PSI ZADEZ Việt Nam

     PSI là hệ thống quản lý và vận hành doanh nghiệp trực tuyến do tập đoàn ZADEZ phát triển. Tại thị trường Việt Nam, hệ thống PSI được ứng dụng để cung cấp các chức năng sau:
     
     Với khách hàng (người tiêu dùng cuối - End User)
          - Xác định sản phẩm chính hãng
          - Kích hoạt/ đăng ký bảo hành trực tuyến
          - Tra cứu thông tin bảo hành trực tuyến
          - Cung cấp chương trình ưu đãi khi kích hoạt bảo hành trực tuyến
          - Yêu cầu bảo hành trực tuyến

     Với đối tác:
          - Hỗ trợ quản lý lượng hàng tồn kho và tuổi tồn kho
          - Theo dõi chỉ số WOI/ WOS (Week of Inventory - Week of Sales) để bảo đảm hiệu quả kinh doanh của đại lý
          - Theo dõi FIFO (First In First Out - Nhập trước Xuất trước)

     Với ZADEZ Việt Nam:
          - Quản lý hàng hóa xuất/ nhập theo từng mã số định danh của sản phẩm (Serial Number)
          - Cung cấp thông tin về tình trạng hàng hóa và các nguồn lực của công ty theo thời gian thực (real-time)
          - Phân tích chỉ số kinh doanh, chỉ số vận hành của công ty
          - Phân tích thị trường & nhu cầu khách hàng

PSI ZADEZ Việt Nam

     Hệ thống PSI là nền tảng cơ bản để tạo ra sự khác biệt về chất lượng phục vụ khách hàng/ đối tác của ZADEZ so với các thương hiệu phụ kiện công nghệ khác. Thông qua hệ thống PSI, ZADEZ Việt Nam tạo được mối liên kết chặt chẽ hơn với các đối tác và am hiểu sâu hơn về nhu cầu của khách hàng, từ đó cung cấp các sản phẩm phù hợp với thị trường, giúp đối tác giảm thiểu rủi ro tồn kho, tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

     Thông tin truy cập hệ thống PSI tại thị trường Việt Nam
          - Địa chỉ website: PSI.ZADEZ.VN
          - Khách hàng (người tiêu dùng cuối - End User) vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng hệ thống PSI tại đây. Quý đối tác kinh doanh (nhà phân phối/ đại lý v.v) vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh phụ trách trực tiếp để được hỗ trợ đăng nhập vào hệ thống PSI.

     Trân trọng,
Kiểm tra bảo hành
Copyright 2008 Zadez Technology Corporation. All Rights Reserved.